O naší restauraci

O kvalitu jídla se stará mistr svého řemesla Dušan Milaniak, majitel hostince. Pracoval dříve v hotelu Esplanade jako kuchař, posléze jako šéfkuchař. Právě v té době byl podnik zařazen v odborné brožuře Gastro mezi trojici nejlepších. Menu je obměňováno dle sezónní nabídky regionálních surovin.

Jak to u nás vypadá

Salónek

„Kamenný“ menší sál o kapacitě 35 míst je využíván především při podávání večeří, pořádání soukromých akcí, oslav, školení či prezentací. Při vhodném rozmístění stolů lze připravit menší taneční parket a zbývá také místo pro živou kapelu. Po vzájemné dohodě může personál hostince připravit slavnostní výzdobu. V interiéru je zachována původní kamenná klenba, restauraci zdobí také keramická umělecká díla Tomáše Havránka.

Hostinec na růžku - Přerov nad Labem - Salónek

Velký sál

Hlavní místnost našeho hostince o kapacitě 90 míst. Sál je využíván především přes čas obědů, dále při různých společenských akcích – pravidelně se tu konají plesy, zábavy s živou muzikou, svatební hostiny, velké rodinné oslavy a firemní školení. Uprostřed sálu je zbudován hojně využívaný taneční parket. Sál je možné tématicky vyzdobit.

Zahrádka

Uvnitř dvora se nachází zahrádka s kapacitou 50 míst. Je zdobená rozkvetlými záhony, kamennými zídkami, řadou oleandrů, osázena květinami a bylinkami, z kterých kuchaři připravují pokrmy. Pro případ nemilého počasí je prostor vybaven slunečníky. I v tomto prostoru lze pořádat soukromé akce, nejčastěji je však využíván jako doplňkový prostor k prostorům vnitřním. Zahrádka je přístupná bočním vjezdem, ve dvoře jsou cyklistické stojany. K parkování doporučujeme využít Parkoviště u zámku, které je přímo naproti hostinci. Několik míst je uvnitř dvora k dispozici, především však pro soukromé akce či ubytované.

Historie

Do bývalého zájezdního hostince se nám po téměř desetileté rekonstrukci ve spolupráci s Národním památkovým úřadem podařilo opět vrátit „pohostinského ducha“.

První zmínky o objektu jsou evidovány již v Tereziánském katastru v roce 1754 a je v nich psáno o hospodářské usedlosti s proměnnou výměrou polností. Současný stav dispozice budov odpovídá původnímu stavu zakreslenému na indikační skice z roku 1872. Objekty hostince a stodoly jsou spojeny kamennou zdí s vjezdovou bránou a vrátky. Barokizující zeď dle tvaru brány a zbytků štukové výzdoby byla po velkém požáru obce patrně nejstarší dochovalou částí objektu zřejmě z roku 1830. Patrně na přelomu 18. a 19. století došlo se změnou majitele k přestavbě hospodářské usedlosti na hostinec. Současný vzhled celé usedlosti se datuje do let 1907-1911, kdy po koupi panem Křápem byl objekt zmodernizován do dnešní podoby.


Objekt byl od 50. let 20. století nepřístupný veřejnosti. Usedlost byla po dobu několika desetiletí bez pravidelné stavební údržby, avšak pod střechou. Při opravě byla zachována prostorová dispozice a byl ponechán i její původní název – „Na Růžku“. Hostinec je hodnotným příkladem polabské zděné architektury. Je nedílnou součástí památkově hodnotné zástavby přerovské návsi, situovaný ve vizuálním kontaktu s areálem zámku a Polabského muzea.